Τελευταία Νέα :
Kioutsouki
Είστε εδώ:ΑρχικήΤα Νέα μαςΝέα του ΈβρουΠροκύρηξη 328 θέσεων πεντάμηνης εργασίας για τον Δήμο Διδυμοτείχου
01
Μαρτίου

Προκύρηξη 328 θέσεων πεντάμηνης εργασίας για τον Δήμο Διδυμοτείχου Κύριο

Γράφτηκε από τον 
Κατηγορία Νέα του Έβρου

θέσεις πεντάμηνης εργασίας στο διδυμοτειχο Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 165 θέσεις εργασίας για τον Δήμο Διδυμοτείχου 5μηνης απασχόλησης.Δείτε τις θέσεις εργασίας και κατεβάστε όλη την προκύρηξη.

Απαιτούμενα Προσόντα:
-Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.).
-Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς).
-Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

Απαιτούμενα προσόντα:
Εφόσον για συγκεκριμένες ειδικότητες ορίζονται από την ανακοίνωση απαιτούμενα (τυπικά ή τυχόν πρόσθετα) προσόντα (κατεβάστε το αρχείο για να τα δείτε), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
•    Τίτλο σπουδών από τον οποίο να προκύπτει η ημερομηνία κτήσης του.
•    Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελματικές ταυτότητες (μόνο για τις ειδικότητες που ορίζει η ανακοίνωση).
Εάν η γνώση χειρισμού Η/Υ ή η γνώση ξένων γλωσσών αποτελούν απαιτούμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόντα για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας αντίστοιχα τη διαδρομή: Κεντρική σελίδα> Φορείς > Υποδείγματα >Παράρτημα: Γνώση Χειρισμού Η/Υ – Τρόπος Απόδειξης ή Παράρτημα: Τίτλοι Γλωσσομάθειας – Τρόπος Απόδειξης.
Εάν η εργασιακή εμπειρία αποτελεί απαιτούμενο σύμφωνα με την ανακοίνωση προσόν για ορισμένες θέσεις απασχόλησης, ανάλογα με την ειδικότητα πρόσληψης (με ή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος) οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση (π.χ., μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο κ.ά.) απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούμενης εμπειρίας (π.χ., βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας κ.λπ.), όπως αυτά αναφέρονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».
Βαθμολόγηση κριτηρίων:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Κατάσταση ανέργου

Μακροχρόνια άνεργος (>12 μηνών)

20

Νέος άνεργος έως και 30 ετών που αναζητά εργασία

25

Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας

15

Αγρότης (ασφαλισμένος στον ΟΓΑ που δεν διαθέτει ή δεν δικαιούται δελτίο ανεργίας και έχει ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010)

10

2. Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεϊκή οικογένεια

15

Έγγαμος/-η και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Με προστατευόμενα μέλη

5

(για κάθε προστατευόμενο μέλος)

3. Οικογενειακό εισόδημα

από 0,00 € έως και 6.900,00 €

15

από 6.900,01 € έως και 12.000,00 €

10

από 12.000,01 € έως και 16.000,00 €

8

από 16.000,01 € έως και 22.000,00 €

6

από 22.000,01 € και άνω

0

4. Κατάσταση υγείας

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% - 50%

6

ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

8

5. Εντοπιότητα

Μόνιμος κάτοικος περιφερειακής ενότητας του νομού στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέσειςγια το Διδυμότειχο:

02. ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κωδικός θέσης

Ενέργεια

Τόπος υλοποίησης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

123

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Καθαριστών – Συντηρητών – Εργατών φροντίδας πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου

5 μήνες

110

124

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών

5 μήνες

4

125

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

5 μήνες

4

126

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Τεχνιτών κτιστών (οικοδόμοι)

5 μήνες

1

127

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Τεχνιτών Οργάνων Παιδικών χαρών

5 μήνες

1

128

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

5 μήνες

3

129

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Τεχνιτών αλουμινίου ή/και σιδήρου

5 μήνες

1

130

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Τεχνιτών μωσαϊκών και επικαλύψεων με πλάκες πεζοδρομίων κλπ. χώρων

5 μήνες

1

131

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων - φορτηγών)

5 μήνες

2

132

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Εργατών (ύδρευσης-αποχέτευσης)

5 μήνες

30

133

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Εργατών για οικοδομικές εργασίες

5 μήνες

25

134

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού γενικών καθηκόντων

5 μήνες

32

135

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Φυλάκων

5 μήνες

14

136

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων

5 μήνες

1

137

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών

5 μήνες

2

138

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών (Μαραγκών)

5 μήνες

2

139

Έργα κοινωφελούς χαρακτήρα και φροντίδας

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Εργατών Σφαγείων

5 μήνες

2

140

Έργα διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (γεφύρια, κάστρα, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Εργατών καθαριστών μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς

5 μήνες

20

141

Έργα διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (γεφύρια, κάστρα, λιοτρίβια, πατητήρια, βρύσες)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ φυλάκων

5 μήνες

4

142

Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ (προληπτικές υπηρεσίες, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών

5 μήνες

7

143

Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ (προληπτικές υπηρεσίες, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού (Οικογενειακών βοηθών)

5 μήνες

25

144

Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ (προληπτικές υπηρεσίες, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Βοηθητικού προσωπικού γενικών καθηκόντων

5 μήνες

15

145

Κοινωνικές δράσεις (κέντρα στήριξης παράδοσης, λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, σίτιση)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Μαγείρων

5 μήνες

2

146

Κοινωνικές δράσεις (κέντρα στήριξης παράδοσης, λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, σίτιση)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

5 μήνες

5

147

Κοινωνικές δράσεις (κέντρα στήριξης παράδοσης, λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, σίτιση)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων

5 μήνες

2

148

Κοινωνικές δράσεις (κέντρα στήριξης παράδοσης, λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, σίτιση)

Δήμος Διδυμοτείχου

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού γενικών καθηκόντων

5 μήνες

15

 

Κατεβάστε: Προκύρηξη θέσεων πεντάμηνης εργασίας για Διδυμότειχο

Διαβάστηκε 2126 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2012 10:55
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Βρείτε μας στο facebook

Είσοδος Μελών

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.


Πρόσφατα Θέματα Forum

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.

Ειδήσεις κατά περιοχή

 Επιλέξετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει

Διαφήμιση

Διαφημιστείτε στο χώρο του ίντερνετ μέσα απο το didymoteicho.net

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε με το site στο εμαιλ μας.

  didymoteicho.net[παπακι]gmail.com

Facebook

 Twitter