Τελευταία Νέα :
Kioutsouki
Είστε εδώ:ΑρχικήΤα Νέα μαςΝέα της ΘράκηςΗ ευλογιά του σκότωσε το κοπάδι και τον έστειλε στο Νοσοκομείο Ξάνθης
29
Ιανουαρίου

Η ευλογιά του σκότωσε το κοπάδι και τον έστειλε στο Νοσοκομείο Ξάνθης Κύριο

Γράφτηκε από την 
Κατηγορία Τα Νέα της Θράκης

-Μέσα σε μια νύχτα έχασε 600 πρόβατα από τον ιό και υπέστη καρδιακή προσβολή
-Καλεί τον Υπουργό να επισκεφτεί την περιοχή ο Μητροπολίτης Ξάνθης

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με καρδιακή προσβολή κατέληξε ένας κτηνοτρόφος της περιοχής πριν από λίγο καιρό όταν είδε το κοπάδι του να αφανίζεται στην κυριολεξία μέσα σε μια νύχτα καθώς είχε προσβληθεί από τον ιό της ευλογιάς αιγοπροβάτων.

 


Ο ιός που βρίσκεται σε έξαρση και πάλι τόσο στην Ξάνθη όσο και σε ολόκληρη τη Θράκη έχει μετατραπεί στον μεγαλύτερο εφιάλτη των κτηνοτρόφων, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι πλήττονται βάναυσα παραμένουν στο έλεος της μοίρας τους, καθώς δεν τους έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις, ενώ ακόμη και όταν αυτό συμβεί τα χρήματα δεν θα επαρκούν, όπως αναφέρουν, για να αποκαταστήσουν τις ζημιές που υπέστησαν.

Ο Μητροπολίτης Ξάνθης κ.κ. Παντελήμων με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάτη ζητά από τον Υπουργό όχι μόνο να βρει λύση στο πρόβλημα των κτηνοτρόφων αλλά να επισκεφτεί και ο ίδιος την περιοχή. 

«Ως ποιμαίνουσα εκκλησία πλειστάκις γινόμαστε δέκτες παραόνων της τοπικής κοινωνίας αναφορά με την αμεσότητα της κρατικής μέριμνας για τη θεραπεία προβλημάτων που ανακύπτουν. Το τελευταίο χρονικό διάστημα και προϊούσης της οικονομικής κρίσης, η περιοχή της Θράκης επλήγη από ασθένεια μεταδιδόμενη μεταξύ των ζώων. Η Διοίκηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και οι φορείς της περιοχή έλαβανα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή της» αναφέρει μεταξύ άλλων στο κείμενο της επιστολής του ο Μητροπολίτης Ξάνθης, εξηγώντας πως «το σκληρότερο αν και μάλλον αναπόφευκτο μέτρο αποτελεί η θανάτωση των πληγέντων ζώων. Τοιουτοτρόπως αποτελεί αποδεκατισμό του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής μας και οι πληγέντες κτηνοτρόφοι οδηγούνται σε απόγνωση. Κατά τις προηγούμενες ημέρες επισκεφθήκαμε στο Νοσοκομείο Ξάνθης κτηνοτρόφο ο οποίος απώλεσε σε μια νύχτα περισσότερα από 600 ζώα, το σύνολο σχεδόν του κεφαλαίου του, και υπέστη καρδιακή προσβολή. Κατανοείται ότι τέτοια περιστατικά πληθαίνουν και επιβαρύνουν την ήδη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση της περιοχής».

Όπως μάλιστα συμπληρώνεται στην ίδια επιστολή, «σας παρακαλούμε, όπως όχι μόνο λύσετε το πρόβλημα αλλά περισσότερο για την τόνωση του ηθικού των κτηνοτρόφων της περιοχής να επισκεφτείτε αυτοπροσώπως την περιοχή και να ενισχύσετε με την παρουσία σας την πεποίθηση ότι η Κυβέρνησης και οι Υπηρεσίες ενσκύπτουν ουσιαστικώς πάνω στο πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Οι κτηνοτρόφοι αναμένουν από εσάς επίσημη δήλωση και δέσμευση ότι το φλέγον ζήτημα της αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου προωθείται ήδη ταχέως».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,
Ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία καὶ εἰς τὰ πλαίσια τῆς εἰς τὸν λαὸν τῆς Ἐπαρχίας ἡμῶν ὀφειλομένης μερίμνης, ἀλλὰ καὶ ὡς ἁπλοὶ πολῖται τῆς ἀκριτικῆς αὕτης περιοχῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ζῶμεν, πλειστάκις γινόμεθα δέκται παραπόνων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἀμεσότητα τῆς κρατικῆς μερίμνης εἰς τὴν θεραπείαν ἀνακυπτόντων προβλημάτων.
Τὸ τελευταῖον χρονικὸ διάστημα, καὶ προϊούσης τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ περιοχὴ τῆς Θράκης ἐπλήγη ὑπὸ ἀσθενείας, μεταδιδομένης μεταξὺ τῶν ζώων. Ἡ Διοίκησις τῶν Κτηνιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν καί οἱ φορεῖς τῆς περιοχῆς ἔλαβον ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα διὰ τὴν ἀντιμετώπισίν της.
Τὸ σκληρότερον, ἂν καὶ μᾶλλον ἀναπόφευκτον μέτρον, ἀποτελεῖ ἡ θανάτωσις τῶν πληγέντων ζώων. Τοιουτοτρόπως ὅμως ἀποδεκατίσθη τὸ ζωικὸν κεφάλαιον εἰς τὴν περιοχήν μας καὶ οἱ πληγέντες κτηνοτρόφοι ὁδηγοῦνται εἰς ἀπόγνωσιν. Κατὰ τὰς προηγουμένας ἡμέρας ἐπεσκέφθημεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Ξάνθης κτηνοτρόφον, ὁ ὁποῖος ἀπωλέσας ἐν μιᾷ νυκτὶ περὶ τὰ ἑξακόσια ζώα, τὸ σύνολον σχεδὸν τοῦ κεφαλαίου του, ὑπέστη καρδιακὴν προσβολήν.
Κατανοεῖτε, ὅτι τοιαῦτα περιστατικὰ πληθαίνουν καὶ ἐπιβαρύνουν τὴν ἤδη δύσκολον οἰκονομικὴν καὶ κοινωνικὴν κατάστασιν τῆς περιοχῆς.
Ὅθεν παρακαλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν ἐξοχότητα, ὅπως οὐχὶ μόνον πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ περισσότερον πρὸς τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ τῶν κτηνοτρόφων τῆς περιοχῆς, ἐπισκεφθῆτε αὐτοπροσώπως τὴν περιοχὴν καὶ ἐνισχύσητε διὰ τῆς παρουσίας σας τὴν πεποίθησιν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις καὶ αἱ Ὑπηρεσίαι ἐνσκύπτουν οὐσιαστικῶς εἰς τὸ πρόβλημά των.
Οἱ κτηνοτρόφοι ἀναμένουν ἀπὸ τοῦ στόματός σας ἐπίσημον δήλωσιν καὶ δέσμευσιν ὅτι τὸ φλέγον ζήτημα τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ζωικοῦ των κεφαλαίου προωθεῖται ἤδη ταχέως.
Βέβαιοι ὄντες διά τήν ἀνταπόκρισιν εἰς τό αἴτημα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν φορέων τῆς περιοχῆς, εὐχόμεθα τὴν παρὰ Κυρίου ἐνίσχυσιν τῆς Ὑμετέρας ἐξοχότητος εἰς τὸ εὐθυνοφόρον ἔργον αὐτῆς καὶ διατελοῦμεν

 

thrakitoday.com

Διαβάστηκε 516 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014 11:38
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
zwh

Προσθήκη σχολίου

Σιγουρευτείτε πως έχετε εισάγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με το σύμβολο (*). Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Βρείτε μας στο facebook

Είσοδος Μελών

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.


Πρόσφατα Θέματα Forum

Social Media

To didymoteicho.net στα social media.

Ειδήσεις κατά περιοχή

 Επιλέξετε την περιοχή που σας ενδιαφέρει

Διαφήμιση

Διαφημιστείτε στο χώρο του ίντερνετ μέσα απο το didymoteicho.net

Επικοινωνία

Επικοινωνείστε με το site στο εμαιλ μας.

  didymoteicho.net[παπακι]gmail.com

Facebook

 Twitter